Vinarska ulica 14 Maribor / Telefon: 02 228 49 00 / Fax: 02 251 94 82 / info@kmetijski-zavod.si
Facebook / Ponedeljek, 05.12.2022 /

Javna služba kmetijskega svetovanja


OSNOVNA MREŽA JSKS SPECIALISTIČNA MREŽA JSKS

Javna služba kmetijskega svetovanja pri KGZS Zavodu Maribor

 

Vodja oddelka JSKS:

Simona Hauptman

Te.: 02 228 49 53 / E-pošta: simona.hauptman@kmetijski-zavod.si

 

Javna služba kmetijskega svetovanja pri KGZS Zavodu Maribor deluje v dveh enotah:

ENOTA MARIBOR,  Vinarska ulica 14, 2000 Maribor in ENOTA JAKOBSKI DOL, Zgornji Jakobski Dol 1 b, 2222 Jakobski Dol.

 

Uradne ure službe so  od 8.00 do 15.00 ure.

 

V okviru javne službe kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor deluje osnovna mreža JSKS in specialistična mreža JSKS.

 

Terensko svetovanje je omejeno na ožje območje delovanja zavoda, na območje dvanajstih občin in sicer Mestno občino Maribor, občino Šentilj, Pesnica, Kungota, Selnica ob Dravi, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem Polju, Duplek, Starše, Hoče-Slivnica in Rače-Fram.

 

Specialisti za poljedelstvo, zelenjadarstvo, ekološko kmetovanje in varstvo rastlin s svetovanjem pokrivajo tudi na območje delovanja KGZS - Zavoda Ptuj. Specialistična služba za sadjarstvo in vinogradništvo deluje in svetuje na območju treh zavodov, tudi KGZS Zavodu Ptuj in KGZS Zavodu Celje, specialistka za vinarstvo pa vinogradnikom svetuje na območju treh zavodov in sicer KGZS Zavod Maribor, KGZS Zavod Ptuj in KGZS Zavod Murska Sobota. Specialistka za razvoj podeželja svetuje na območju delovanja KGZS Zavod Maribor. Specialistka za sadjevec svetuje kmetovalcem pri predelavi sadja na področju cele Slovenije.

 

Kmetijski svetovalci v okviru javnega programa kmetijske svetovalne službe izvajamo naslednje naloge:

 • tehnološko svetovanju na kmetijah, zadrugah in gospodarskih družbah, v cilju dviga konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge;
 • izvajanje Programa razvoja podeželja 2007-2013;
 • uveljavljanje ukrepov kmetijske politike;
 • svetovanje in pomoč pri izpolnjevanju zahtev navzkrižne skladnosti;
 • svetovanje iz ekonomskih vsebin na kmetijah, vključno FADN;
 • izobraževanje za izvajanje kmetijsko okoljskih vsebin;
 • zdravstveno varstvo rastlin – opazovalna služba;
 • vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti;
 • priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter naloge po naročilu MKO;
 • sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnimi inštitucijami;
 • strokovno delo z društvi in izvedba tekmovanj;
 • informiranje vlagateljev pri izvajanju ostalih ukrepov kmetijske politike;
 • strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanje socialnih podjetij;
 • svetovanje in pomoč pri naravnih nesrečah in zmanjševanju tveganj;
 • agrarne operacije, sheme višje kakovosti in varna hrana;
 • organizacija strokovnih prireditev in posvetov,
 • svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov, 
 • usmerjanje razvoja gospodarjenja na kmetijah

 

Kmetijska svetovalna služba je poleg izvajanja javnih nalog, vpeta tudi v pridobljene lokalne, nacionalne in internacionalne projekte.

 

E-pošta

Želite prejemati občasna e-sporočila kmetijskega-zavoda.si?

}}prijavite se
Anketa

Kje nabavljate kmetijske pridelke za osebne potrebe?

V supermarketih

Na tržnici

Na Eko tržnici

Pri kmetu doma

Pridelam sam

(Rezultati)
Naključna fotografija
11. Lombergarjev sadjarski posvet
}}podrobno
 JABOLČNO VINO NA JABOLČNI POTI
Dobrote podezelja
KMETIJSKO OKOLJSKA IN PODNEBNA PLAČILA 2015-2020
PRP 2014 -2020
Kupujmo domače
Toti LAS 1 -Horvat
Degustac_prostor
Beljakovine
Trin
Pilotni projekt - male kmetije
Alpjobs
Koruzni oklasek
ADO
BONITA
VLOGA INDUSTRIJSKE KONOPLJE
Gobe
Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk
Produkcija SloVino.com