Vinarska ulica 14 Maribor / Telefon: 02 228 49 00 / Fax: 02 251 94 82 / info@kmetijski-zavod.si
Facebook / Sreda, 17.04.2024 /

Sadjarski center Maribor


Kontaktna oseba:

}}Biserka Donik Purgaj

Tel.: 02 654 29 03, 051/633-586 /  E-pošta: sadjarski.center.mb@gmail.com

}}Robert Holc

Tel.: 02 654 29 03 /  E-pošta: sadjarski.center.mb@siol.net

}}Stanislav Hlebič

Tel.: 02 654 29 03 /  E-pošta: sadjarski.center.mb@siol.net

Spletna stran

 

Sadjarski center Maribor je poskusna postaja za pečkato sadje. Ustanovljen je bil marca 1990 s sklepom poslovnega odbora za sadjarstvo pri PSSKVS (poslovna skupnost Slovenije za krompir,vrtnine in sadje).

Namen sadjarskega centra je spodbujanje sadjarstva, saj je zaradi svojega geografskega položaja v največjem pridelovalnem območju jablan in  s svojimi nalogami prispeva k razvoju.

Naloge Sadjarskega centra so opredeljene v petletnem programu in so:

 

1. Oskrba drevesničarjev s kakovostnim izhodiščnim materialom:  

  Namen naloge:

 • Slovenskim drevesničarjem zagotoviti dostop do izhodiščnega materiala pečkatega sadja  z brez virusnim statusom.

Ustvariti pogoje za povsem nadzorovan promet z izhodiščnim materialom visoke genetske in zdravstvene vrednosti, ki omogoča certifikacijo sadik po evropskih standardih.

 

Cilj:

 • Oskrba domačih drevesnic z brez virusnimi cepiči sort jablan za tržno pridelavo, ki jih je v skladu z možnostmi dovoljeno pridelati v domačem matičnem nasadu;
 • Oskrba domačih drevesnic s CAC cepiči sort jablan za obnovo senožetnih sadovnjakov in ljubiteljsko sadjarstvo;
 •  Prodaja tržnih viškov doma pridelanega izhodiščnega materiala za drevesničarstvo na skupnem evropskem trgu in tujih trgih.

Brezvirusne sadike jablan:

Zlati delišes Reinders®, Jonagold Decosta®, Gala Mitchgla

Braeburn, Mutsu, Granny Smith, Idared,Delcorf, Red Boskop Schmitzhubsch, Ecolete.

Odporne sorte:

Produkta, Delorina, Enterprise, Gold Rush.

 

Stare sorte:

Carjevič, Mošancelj,Šampanjska reneta, Krivopecelj,

Grafenštajnc,  Bobovec,  Beličnik, Kanadka,  Ananasova reneta.

 

2. Sodelovanje v procesu posebnega preskušanja   novih sort in podlag:

Namen naloge:

Posebno preskušanje sort in podlag sadnih vrst, ki imajo poseben pomen za razvoj slovenskega sadjarstva. Pravilna izbira vrst in znotraj vrst sort in klonov je ena najpomembnejših strokovnih odločitev. Za celovito oceno sorte je potreben t.i. dvofazni sistem. Rezultati našega dela so pomemben temelj za oblikovanje sadnega izbora kot strokovnega priporočila sadjarjem.

 

Dolgoročni cilji:

 • Nadaljevanje sodelovanja v strokovni nalogi posebno preskušanje sort in podlag sadnih rastlin
 • Dokončna uveljavitev dvofaznega posebnega preskušanja kot modela za uspešno uvajanje novih sadnih vrst in sort v slovensko sadjarstvo
 • Vključitev preskušanja podlag v drugo fazo introdukcije.

 Introdukcija: JABLAN

 • Spremljanje  fenoloških in pomoloških lastnosti jablane.
 • Posebno preskušanje sort in podlag-introdukcija I-preskušanje sort
 • Posebno preskušanje sort in podlag introdukcija I-preskušanje novih podlag:  (M9 337 kot standard, Suporter 1,2,3,4,JTE-G,H,E,G 4013,CG16,P16,P22).
 • osebno preskušanje sort in podlag –introdukcija II  »ODPORNE SORTE« (Opal,Luna, Sirius, Dalinbel, Santana, Topaz, Rubinola, Rajka, Initial, Delorina, Ariwa, Gold Rush ).
 • Okolju in potrošnikom prijazne tehnologije za pridelovanja sadja:
  • kemično redčenje plodov
  • mehanično redčenje cvetov
  • strojna rez
 • Določitev parametrov zrelosti (PIMPRENELLE)
 • Vpliv protitočne mreže na nasad in pojav ter razvoj  bolezni in    škodljivcev

 

Introdukcija : ČEŠENJ

 

Primerjava gostot sajenja pri sorti Regina cepljeni na podlage Weirot 72, Gisela 5 in Gisela 3.

Primerjava šibko rastočih podlag za  češnjo na sortah Regina in Kordija

(Piku 1, Gisela3, Gisela 5, Gisela 6, Weirot 158, in PHL-C).

 

Nove sorte češenj—introdukcija I

(Bellise, Samba, Blaze star, Satin, Techlovan , Canada Giant, Vanda,Skeena.

 

Pokrivanje češenj s folijo za preprečevanje pokanja plodov

 

Introdukcija: SLIV

Posebno preskušanje sort—introdukcija I

(Čačanska lepotica,čačanska rodna,Tophit,Tooper,Top, Presenta, Elena, Hanita, Čačanska rana, Agen, Pitestian, Ersinger, Ruth Gerstaether, Stanly, Jojo, Empres, Valor, Valjevka in domače češplje-Sueter, Meschenmoser, Etscheit, Mare.

Določanje optimalne zrelosti pri najpomembnejših sortah sliv

Introdukcija : MARELICE

Primerjava podlag Torinel in WaVit cepljenih na Bergeron,

Orangered in Madžarsko najboljšo.

Posebno preskušanje sort—introdukcija I

 

3. Preverjanje in soustvarjanje novih okolju in potrošnikom prijaznih tehnologij pridelovanja sadja

 

Namen naloge:

 

Ustvarjanje novih in preverjanje v tujini znanih tehnologij je ključno za njihov prenos in nato uporabo v sodobnih slovenskih sadovnjakih. V Sadjarskem centru Maribor pri tem sledimo najsodobnejšim trendom in izzivom: ustvarjamo in preverjamo tehnologije za trajnostno – okolju in ljudem prijazno pridelavo dovolj velikih količin zdrave hrane.

 

Dolgoročni cilji:

Nadaljevanje razvoja tehnologije integriranega pridelovanja.

Nadaljevanje razvoja tehnologije ekološkega pridelovanja.

- Tehnično preskušanje strojev

- Spremljanje mikroklimatskih razmer

- Zmanjšanje vnosa sintetično kemičnih pripravkov

- Obdelava tal

 

4. Sodelovanje pri ohranjanju senožetnih sadovnjakov in razvoju možnosti za sajenje novih tovrstnih sadovnjakov

Namen naloge:

V slovenski kulturni krajini so travniški sadovnjaki zelo pomemben element. Ker pri njihovem ohranjanju manjka sistematičen pristop, bomo s svojim delom dodali le tisto, kar z našim znanjem, izkušnjami in opremljenosti najbolje znamo: identifikacija in vrednotenje starih sort, predlog za uvedbo novih primernih sort v tak način gojenja in kolekcioniranju sort za potrebe njihovega vrednotenja.  

Naloga je namenjena ohranjanju in obnovi senožetnih sadovnjakov kot enem najpomembnejših elementov kulturne krajine.

 

5. Center kot strokovno in izobraževalno središče za sadjarje

Sadjarski center Maribor – strokovno središče in sedež delovanja strokovne skupine za pečkato sadje pri KGZS

Sadjarski center Maribor – eno od izobraževalnih središč za slovensko kmetijsko šolstvo in proces izobraževanja v kmetijstvu po končanem šolanju

Sadjarski center Maribor – mednarodno strokovno in izobraževalno stičišče strokovnjakov in sadjarjev iz Srednje Evrope in Balkana.

 

 

E-pošta

Želite prejemati občasna e-sporočila kmetijskega-zavoda.si?

}}prijavite se
Anketa

Kje nabavljate kmetijske pridelke za osebne potrebe?

V supermarketih

Na tržnici

Na Eko tržnici

Pri kmetu doma

Pridelam sam

(Rezultati)
Naključna fotografija
8. Vinogradniški posvet
}}podrobno
 JABOLČNO VINO NA JABOLČNI POTI
Dobrote podezelja
KMETIJSKO OKOLJSKA IN PODNEBNA PLAČILA 2015-2020
PRP 2014 -2020
Kupujmo domače
Toti LAS 1 -Horvat
Degustac_prostor
Beljakovine
Trin
Pilotni projekt - male kmetije
Alpjobs
Koruzni oklasek
ADO
BONITA
VLOGA INDUSTRIJSKE KONOPLJE
Gobe
Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk
Produkcija SloVino.com