Vinarska ulica 14 Maribor / Telefon: 02 228 49 00 / Fax: 02 251 94 82 / info@kmetijski-zavod.si
Facebook / Ponedeljek, 05.12.2022 /

Varstvo rastlin


Kontaktna oseba:

}}Jože Miklavc

Tel.: 02 228 49 34, 041/279-074 /  E-pošta: joze.miklavc@kmetijski-zavod.si

}}Miroslav Mešl

Tel.: 02 228 49 34, 051/613-070 /  E-pošta: miro.mesl@kmetijski-zavod.si

}}Boštjan Matko

Tel.: 02 228 49 34, 041/319-313 /  E-pošta: bostjan.matko@kmetijski-zavod.si

 

Objave v okviru MEDNARODNEGA LETA ZDRAVJA RASTLIN: 

 

 • Objavo "MARMORIRANA SMRDLJIVKA" si lahko   ogledate TUKAJ (datoteka pdf)

 

 • Objavo "DRONI IN VARSTVO RASTLIN

       si lahko ogledate TUKAJ (datoteka pdf)

 

 • Objavo "Vloga  plenilskih pršic iz družine Phytoseiidae  v nasadih jablan" si lahko ogledate TUKAJ (datoteka pdf)

 

 • Objavo "Kap vinske trte" si lahko   ogledate TUKAJ (datoteka pdf)

 

 


Ostale objave:

 

 • Priporočila za varstvo jablan pred boleznimi in škodljivci za leto 2021 se nahajajo  TUKAJ (datoteka pdf)

 

 • ŠKROPILNI PROGRAM za varstvo jablan (IP) za leto 2021 se nahaja TUKAJ (datoteka pdf)

 

 • ŠKROPILNI PROGRAM za varstvo jablan (EKO) za leto 2021 se nahaja TUKAJ (datoteka pdf)

 

 • ŠKROPILNI PROGRAM za varstvo trte (IP) za leto 2021 se nahaja  TUKAJ (datoteka pdf)

 

 • ŠKROPILNI PROGRAM za varstvo trte (EKO) za leto 2021 se nahaja  TUKAJ (datoteka pdf)

 

 • ŠKROPILNI PROGRAM za varstvo SADNEGA DREVJA NA VRTU (IP) za leto 2021 se nahaja  TUKAJ (datoteka pdf)

 

 • ŠKROPILNI PROGRAM za varstvo malin za leto 2021 se nahaja  TUKAJ (datoteka pdf)

 

 • ŠKROPILNI PROGRAM za varstvo robid za leto 2021 se nahaja  TUKAJ (datoteka pdf)

 

 

 • Tehnološka navodila za varstvo čebulnic za leto 2021 se nahajajo  TUKAJ (datoteka pdf)

 

 • Tehnološka navodila za varstvo zelja za leto 2021 se nahajajo  TUKAJ (datoteka pdf)

 

 • Tehnološka navodila za varstvo korenovk za leto 2021 se nahajajo  TUKAJ (datoteka pdf)

 

 

 


 

Dejavnosti oddelka za varstvo rastlin:


 

 • spremljanje (monitoring) in opazovanje pojava in razvoja škodljivih organizmov, ki so navzoči na rastlinah in rastlinskih proizvodih, s pomočjo mednarodno priznanih metod in tehnik na področju zdravstvenega varstva rastlin;
 • določanje optimalnih rokov za zatiranje škodljivih organizmov na podlagi podatkov o biologiji organizmov, značilnosti pridelave ter načina delovanja in učinkovitosti fitofarmacevtskih oziroma biotičnih sredstev
 • evidentiranje izbruhov in povečanih populacij škodljivih organizmov (epifitocije) glede na - območje izvajanja javne službe in poročanje  Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • napovedovanje razvoja in povečanega pojava škodljivih organizmov na podlagi ustreznih meteoroloških, biotičnih in drugih podatkov s pomočjo preverjenih tehnik in aplikacij;
 • zagotavljanje, zbiranje in arhiviranje meteoroloških, biotičnih in drugih podatkov za namene opazovanja in napovedovanja pojava škodljivih organizmov z uporabo ustreznih tehnik in opreme;
 • opravljanje osnovne terenske in laboratorijske diagnostike škodljivih organizmov, ki so običajno navzoči na rastlinah in rastlinskih proizvodih;
 • opozarjanje in preprečevanje širjenja škodljivih organizmov s priporočili, svetovanjem, obvestili in navodili za uporabo fitofarmacevtskih oziroma biotičnih sredstev ter obveščanje javnosti in ustreznih služb;
 • zgodnje obveščanje o pojavih škodljivih organizmov, da se prepreči nevarnost njihovega širjenja in gospodarske izgube;
 • izobraževanje imetnikov v zvezi z izvajanjem dejavnosti zdravstvenega varstva rastlin.
 • dajanje nasvetov in strokovnih mnenj imetnikom v zvezi z zdravstvenim varstvom rastlin, zlasti v obliki predavanj, posvetov, obvestil in pisnih prispevkov;
 • strokovno poučevanje s področja poznavanja bolezni in škodljivcev ter njihovega zatiranja za odgovorne osebe zdravstvenega varstva rastlin za izdajo rastlinskih potnih listov;
 • izvajanje aplikativne raziskovalne in razvojne dejavnosti (aplikativni poskusi in demonstracijski prikazi) s poudarkom na iskanju tehnoloških rešitev za aktualno problematiko na področju zdravstvenega varstva rastlin, ki jo določi Uprava;
 • sodelovanje pri izvajanju predpisov in prenosu vsebin predpisov s področja zdravstvenega varstva rastlin in fitofarmacevtskih oziroma biotičnih sredstev preko terenskega svetovanja do imetnikov,
 • projektno delo, povezano z zdravstvenim varstvom rastlin, na nivoju lokalnih skupnosti; – mednarodno projektno delo, povezano z zdravstvenim varstvom rastlin,
 • analiziranje in ocenjevanje zdravstvenega stanja rastlin z namenom ugotovitve pojava in širjenja škodljivih organizmov v državi in tujini,
 • vzpostavitev in vodenje informacijskega sistema na področju zdravstvenega varstva rastlin;opravljanje fitosanitarnih pregledov v skladu z zakonom,
 • odvzem uradnih vzorcev,
 • spremljanje zdravstvenega stanja rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov

 

 

E-pošta

Želite prejemati občasna e-sporočila kmetijskega-zavoda.si?

}}prijavite se
Anketa

Kje nabavljate kmetijske pridelke za osebne potrebe?

V supermarketih

Na tržnici

Na Eko tržnici

Pri kmetu doma

Pridelam sam

(Rezultati)
Naključna fotografija
Vinarstvo
}}podrobno
 JABOLČNO VINO NA JABOLČNI POTI
Dobrote podezelja
KMETIJSKO OKOLJSKA IN PODNEBNA PLAČILA 2015-2020
PRP 2014 -2020
Kupujmo domače
Toti LAS 1 -Horvat
Degustac_prostor
Beljakovine
Trin
Pilotni projekt - male kmetije
Alpjobs
Koruzni oklasek
ADO
BONITA
VLOGA INDUSTRIJSKE KONOPLJE
Gobe
Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk
Produkcija SloVino.com