Vinarska ulica 14 Maribor / Telefon: 02 228 49 00 / Fax: 02 251 94 82 / info@kmetijski-zavod.si
Facebook / Ponedeljek, 05.12.2022 /

Dopolnilno izobraževanje podeželja


Kontaktna oseba:

}}ODDELEK JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Simona Hauptman

Tel.: 02 228 49 53, 051/393-235 /  E-pošta: simona.hauptman@kmetijski-zavod.si

}}Stanislava Klemenčič Kosi

Tel.: 02 228 49 54, 031/421-591 /  E-pošta: stanka.klemencic@kmetijski-zavod.si

}}

Tel.: 0 /  E-pošta:

Območje delovanja:

Slovenija, EU

 

Dopolnilnega izobraževanja podeželja zaokrožuje tiste vsebine, ki niso del rednega izobraževanja svetovalne službe, temveč  izhajajo iz potreb po dodatnih znanjih podeželskega in prebivalstva iz urbanih območjih. S kakovostnim izobraževanjem želimo izboljšati izobrazbeno in kulturno raven podeželja ter vplivati na izboljšanje gospodarske učinkovitosti in trajnega razvoja podeželja kot tudi osveščanja potrošnikov ter širše družbene sfere. Program vsebuje naslednje izobraževalne sklope:

-Trženje in promocija kmetijskih proizvodov in storitev;

- Razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji;

- Računalniško opismenjevanje in druga znanja na področju informacijske-komunikacijske tehnologije;

- Podjetništvo;

- Poti samozaposlovanja;

- Podeželje izziv za mlade;

- Projektni management;

- Zdravo in tradicionalno iz podeželja;

- Urejanje in ohranjanje kulturne krajine na podeželju;

- Prodaja energije na kmetiji in energetska oskrba vasi;

- Krojenje gozdnih asortimentov;

- druge vsebine po naročilu naročnika. 

 

Namen dopolnilnega izobraževanja je, da podeželska populacija kakor tudi širše družbeno okolje prepozna prednosti življenja na podeželju in orodja, kako te prednosti izkoristiti za izboljšanje socialnega in ekonomskega položaja. Cilj izobraževanja je posredovanje tistih znanj za katera se kažejo potrebe izkazane s strani prebivalcev podeželja in urbanih središč kot tudi priporočil strokovnih služb.

 

 

E-pošta

Želite prejemati občasna e-sporočila kmetijskega-zavoda.si?

}}prijavite se
Anketa

Kje nabavljate kmetijske pridelke za osebne potrebe?

V supermarketih

Na tržnici

Na Eko tržnici

Pri kmetu doma

Pridelam sam

(Rezultati)
Naključna fotografija
Pridelani izdelki
}}podrobno
 JABOLČNO VINO NA JABOLČNI POTI
Dobrote podezelja
KMETIJSKO OKOLJSKA IN PODNEBNA PLAČILA 2015-2020
PRP 2014 -2020
Kupujmo domače
Toti LAS 1 -Horvat
Degustac_prostor
Beljakovine
Trin
Pilotni projekt - male kmetije
Alpjobs
Koruzni oklasek
ADO
BONITA
VLOGA INDUSTRIJSKE KONOPLJE
Gobe
Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk
Produkcija SloVino.com