Vinarska ulica 14 Maribor / Telefon: 02 228 49 00 / Fax: 02 251 94 82 / info@kmetijski-zavod.si
Facebook / Sobota, 04.02.2023 /

Vključenost v ukrepe PRP


Izdelava načrta preusmeritve kmetije v ekološko Predhodno usposabljanje za vključitev v KOPOP Redno usposabljanje za vključene v ukrep KOPOP Izdelava programa aktivnosti za leti 2016 in 2017 Individualno svetovanje – Ekološko kmetovanje
Izdelava načrta preusmeritve kmetije v ekološko

IZDELAVA NAČRTA PREUSMERITVE KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA V PRAKSE IN METODE EKOLOŠKEGA KMETOVANJA ZA LETI 2019 IN 2020

 

KGZS – Zavod Maribor sodeluje kot podizvajalec pri izvedbi javnega naročila, št. JN007586/2018-B01 oz 2018/S 210-480126: Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leto 2019 in 2020. KGZS Zavod Maribor izdeluje programe preusmeritev za kmetije (PEK), ki se v letih 2019 ali 2020 preusmerjajo v prakse in metode ekološkega kmetovanja. Izdelava načrta PEK je za kmetijsko gospodarstvo brezplačna.

 

IZDELAVA NAČRTA PREUSMERITVE KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA V PRAKSE IN METODE EKOLOŠKEGA KMETOVANJA ZA LETI 2017 IN 2018


POVZETEK:
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor v okviru izvedbe javnega naročila » Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leti 2017 in 2018 » št.439-159/2017/18 z dne 01. 02. 2018,  izdeluje programe preusmeritev za kmetije (PEK), ki se v letih 2017 ali 2018 preusmerjajo v prakse in metode ekološkega kmetovanja. Izdelava načrta PEK je za kmetijsko gospodarstvo brezplačna.


GLAVNE DEJAVNOSTI:
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor je v obdobju  do 31. 03. 2018 izdelal 10 načrtov PEK za nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so se prijavili organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološke pridelave oziroma predelave do 31. 12. 2016 in so vstopili v ukrep ekološko kmetovanje v letu 2017.


Do 20.12. 2018 bo opravil svetovanja in izdelal načrte PEK za nosilce tistih kmetijskih gospodarstev, ki so se prijavili organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološke pridelave oziroma predelave do 31.12. 2017 in so vstopili v ukrep ekološko kmetovanje v letu 2018. Svetovanja izvaja na območju Podravske regije.


Aktivnosti za izdelavo načrta PEK:
– analiza stanja kmetijskega gospodarstva – popis površin, vrst rastlin, načina gnojenja, staleža in vrst živali ter podatki vezani na čebelarstvo,
– izdelava informacije glede bistvenih ugotovitev analize stanja, glavnih pomanjkljivosti, predlaganih ustreznih ukrepov za izboljšanje stanja in možnosti preusmeritve v prakse in metode ekološkega kmetovanja ter opis prispevka KMG k blaženju oziroma prilagajanju podnebnim spremembam, varovanju voda in habitatov.


CILJ: 
Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki na novo vstopajo v ukrep ekološko kmetovanje, nuditi svetovanje, opozarjati na morebitne pomanjkljivosti na kmetiji, predlagati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti ter svetovati, kako se preusmeriti v ekološki način kmetovanja. Pospeševati pravilen prehod k kmetovanju na naravi prijazen način, ki prispeva k ohranjanju in izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine in k varovanju okolja nasploh.


PRIČAKOVANI REZULTATI AKTIVNOSTI:
Izvedena individualna svetovanja ter izdelani načrti preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja za nosilce kmetijskih gospodarstev (PEK), ki prvič vstopajo v ukrep in kontrolo ekološko kmetovanje na podlagi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

 

 

 

 

 

Izdelava načrta preusmeritve kmetije v ekološko

IZDELAVA NAČRTA PREUSMERITVE KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA V PRAKSE IN METODE EKOLOŠKEGA KMETOVANJA ZA LETI 2015 IN 2016


POVZETEK:
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor v okviru izvedbe javnega naročila št.430-135/2015 z dne 30. 10. 2015, namenjenemu Izdelavi načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leti 2015 in 2016, izdeluje programe preusmeritev za kmetije (PEK), ki se v letih 2015 ali 2016 preusmerjajo v prakse in metode ekološkega kmetovanja. Izdelava načrta PEK je za kmetijsko gospodarstvo brezplačna.


GLAVNE DEJAVNOSTI:
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor je v obdobju od 19. 01. 2016 do 25. 04. 2016 izdelal 13 načrtov PEK za nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so se prijavili organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološke pridelave oziroma predelave do 31. 12. 2014 in so vstopili v ukrep ekološko kmetovanje v letu 2015.


Do 20.12. 2016 bo opravil svetovanja in izdelal načrte PEK za nosilce tistih kmetijskih gospodarstev, ki so se prijavili organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološke pridelave oziroma predelave do 31.12. 2015 in so vstopili v ukrep ekološko kmetovanje v letu 2016. Svetovanja izvaja na območju Podravske regije.


Aktivnosti za izdelavo načrta PEK:
– analiza stanja kmetijskega gospodarstva – popis površin, vrst rastlin, načina gnojenja, staleža in vrst živali ter podatki vezani na čebelarstvo,
– izdelava informacije glede bistvenih ugotovitev analize stanja, glavnih pomanjkljivosti, predlaganih ustreznih ukrepov za izboljšanje stanja in možnosti preusmeritve v prakse in metode ekološkega kmetovanja ter opis prispevka KMG k blaženju oziroma prilagajanju podnebnim spremembam, varovanju voda in habitatov.


CILJ: 
Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki na novo vstopajo v ukrep ekološko kmetovanje, nuditi svetovanje, opozarjati na morebitne pomanjkljivosti na kmetiji, predlagati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti ter svetovati, kako se preusmeriti v ekološki način kmetovanja. Pospeševati pravilen prehod k kmetovanju na naravi prijazen način, ki prispeva k ohranjanju in izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine in k varovanju okolja nasploh.


PRIČAKOVANI REZULTATI AKTIVNOSTI:
Izvedena individualna svetovanja ter izdelani načrti preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja za nosilce kmetijskih gospodarstev (PEK), ki prvič vstopajo v ukrep in kontrolo ekološko kmetovanje na podlagi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

 
Novosti iz tega področja

Trenutno nobene

E-pošta

Želite prejemati občasna e-sporočila kmetijskega-zavoda.si?

}}prijavite se
Anketa

Kje nabavljate kmetijske pridelke za osebne potrebe?

V supermarketih

Na tržnici

Na Eko tržnici

Pri kmetu doma

Pridelam sam

(Rezultati)
Naključna fotografija
Vinogradništvo
}}podrobno
 JABOLČNO VINO NA JABOLČNI POTI
Dobrote podezelja
KMETIJSKO OKOLJSKA IN PODNEBNA PLAČILA 2015-2020
PRP 2014 -2020
Kupujmo domače
Toti LAS 1 -Horvat
Degustac_prostor
Beljakovine
Trin
Pilotni projekt - male kmetije
Alpjobs
Koruzni oklasek
ADO
BONITA
VLOGA INDUSTRIJSKE KONOPLJE
Gobe
Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk
Produkcija SloVino.com