Vinarska ulica 14 Maribor / Telefon: 02 228 49 00 / Fax: 02 251 94 82 / info@kmetijski-zavod.si
Facebook / Sobota, 04.02.2023 /

Vključenost v ukrepe PRP


Izdelava načrta preusmeritve kmetije v ekološko Predhodno usposabljanje za vključitev v KOPOP Redno usposabljanje za vključene v ukrep KOPOP Izdelava programa aktivnosti za leti 2016 in 2017 Individualno svetovanje – Ekološko kmetovanje
Redno usposabljanje za vključene v ukrep KOPOP

REDNO USPOSABLJANJE KMETOV ZA UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA ZA LETO 2015


Povzetek:
KGZS-ZAVOD Maribor je v okviru izvedbe javnih naročil štev. 430-247/2014, namenjeni Podpori za redno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2015, izvajal redno usposabljanje za leto 2015 za kmete, ki so se v letu 2015 vključili v KOPOP.

 

Glavne dejavnosti:
V času od 1.10.2015 do 18.12.2015 smo izvedli 3 usposabljanja  na območju Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor.

 Usposabljanj se je udeležilo 177 kmetov.
Posamezno usposabljanje je bilo izvedeno v obsegu 4 ur z vsebino:
Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP (1,0 ura),
Kmetovanje in ohranjanje narave (1,0 ura),
Kmetovanje ter varstvo voda in tal (1,0 ura),
Kmetovanje in podnebne spremembe (1,0 ura).

Poleg usposabljanj so bile izvedene še naslednje aktivnosti: priprava strokovnih gradiv, obveščanje udeležencev o usposabljanjih, vpis udeležencev v aplikacijo in izdaja potrdil udeležencem.–

Cilj:
Usposobiti kmete za izvajanje operacij in zahtev, v katere so se vključili z izdelavo Programa aktivnosti in oddajo zbirne vloge za leto 2015 (vključitev v ukrep KOPOP v letu 2015).

 

Pričakovani rezultati aktivnosti:
Usposobljeni kmetje za izvajanje zahtev operacij KOPOP, v katere so vključeni, kar pomeni poznavanje načinov kmetovanja, pri katerih skrbijo za ohranjanje narave, varstvo tal in voda ter tehnologij, ki vplivajo na blaženje in prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam ter usposobljenost za vodenje predpisanih evidenc.

 

 

Novosti iz tega področja

Trenutno nobene

E-pošta

Želite prejemati občasna e-sporočila kmetijskega-zavoda.si?

}}prijavite se
Anketa

Kje nabavljate kmetijske pridelke za osebne potrebe?

V supermarketih

Na tržnici

Na Eko tržnici

Pri kmetu doma

Pridelam sam

(Rezultati)
Naključna fotografija
Trajnostna raba vodnih virov in zagotavljanje konkurenčnosti lokalnega območja
}}podrobno
 JABOLČNO VINO NA JABOLČNI POTI
Dobrote podezelja
KMETIJSKO OKOLJSKA IN PODNEBNA PLAČILA 2015-2020
PRP 2014 -2020
Kupujmo domače
Toti LAS 1 -Horvat
Degustac_prostor
Beljakovine
Trin
Pilotni projekt - male kmetije
Alpjobs
Koruzni oklasek
ADO
BONITA
VLOGA INDUSTRIJSKE KONOPLJE
Gobe
Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk
Produkcija SloVino.com