Vinarska ulica 14 Maribor / Telefon: 02 228 49 00 / Fax: 02 251 94 82 / info@kmetijski-zavod.si
Facebook / Četrtek, 18.04.2024 /

Vključenost v ukrepe PRP


Izdelava načrta preusmeritve kmetije v ekološko Predhodno usposabljanje za vključitev v KOPOP Redno usposabljanje za vključene v ukrep KOPOP Izdelava programa aktivnosti za leti 2016 in 2017 Individualno svetovanje – Ekološko kmetovanje
Individualno svetovanje – Ekološko kmetovanje

Individualno svetovanje – Ekološko kmetovanje

Javno naročilo št. 430-114/2017

Javno naročilo: 430-144/2018 (za KMG, ki so vstopila v ukrep EK 2019 in 2020)
 

Izvedba Individualnega svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep Ekološko kmetovanje (ukrep EK), ki podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjeno spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Plačila spodbujajo izvajanje nadstandardnih kmetijskih praks sonaravnega gospodarjenja, ki upoštevajo ravnovesje v sistemu tla-rastline-živali-človek, zagotavljajo sklenjeno kroženje hranil in pretok energije v sistemu ter ohranjajo oz izboljšujejo kulturno krajino in naravne vire. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa EK. S temi plačili se kmeta spodbuja kot skrbnika okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin. Izvedba svetovanja je za kmetijsko gospodarstvo brezplačna. Storitev se financira iz javnih sredstev ukrepa Svetovanje.

Cilj naloge

Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so vstopila v ukrep EK iz PRP 2014-2020 v letih 2015, 2016 in 2017, nuditi najmanj enkrat v obdobju trajanja obveznosti storitev individualnega svetovanja s področja kmetijskih praks, ki se izvajajo v okviru ukrepa EK. Namen storitve svetovanja za nosilce ali namestnike KMG, je pregled stanja na kmetiji, svetovanje s področja tehnologij uporabljenih pri ekološkem kmetovanju s posebnim poudarkom na svetovanju s področja podnebnih sprememb (prilagajanje in blaženje), ohranjanja biotske raznovrstnosti, kakovosti tal, voda in zraka.

Glavne dejavnosti:

Pregled vseh razpoložljivih podatkov in dokumentov za KMG in pregled stanja na kmetiji. Svetovanje na kmetiji bo obsegalo: področja kmetijskih praks v okviru ukrepa, morebitne spremembe načina kmetovanja z namenom blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam, ohranjanja biotske raznovrstnosti, kakovosti tal, voda in zraka ob upoštevanju razmer in stanja na KMG in svetovanje o napakah ugotovljenih pri izvajanju ukrepa EK na kmetiji ter svetovanje s področja evidenc ter druge spremljajoče dokumentacije, ki jo vodijo na KMG (v okviru izvajanja ukrepa EK). Izdelano bo poročilo o izvedenem individualnem svetovanju in opravljen vnos podatkov o izvedenem svetovanju ter Poročila o izvedenim svetovanju v aplikacijo EVIZO.

Pričakovani rezultati

Kmetje bodo dobili dodatne informacije o ohranjanju biotske raznovrstnosti in krajine, o ustreznem gospodarjenju z vodami in upravljanju s tlemi ter blaženju in prilagajanju kmetovanja podnebnim spremembam. Lažje bodo izvajali zahteve ukrepa in vodili dokumentacijo (manj napak oz kršitev), skupaj bomo skušali rešiti tudi tehnološke težave povezane z ekološkim kmetovanjem.

 

 

 

KGZS Zavod Maribor sodeluje pri izvajanju javnega naročila JN006921/2018-W01 »Usposabljanje za ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2018«.

 

Novosti iz tega področja

Trenutno nobene

E-pošta

Želite prejemati občasna e-sporočila kmetijskega-zavoda.si?

}}prijavite se
Anketa

Kje nabavljate kmetijske pridelke za osebne potrebe?

V supermarketih

Na tržnici

Na Eko tržnici

Pri kmetu doma

Pridelam sam

(Rezultati)
Naključna fotografija
Varstvo rastlin
}}podrobno
 JABOLČNO VINO NA JABOLČNI POTI
Dobrote podezelja
KMETIJSKO OKOLJSKA IN PODNEBNA PLAČILA 2015-2020
PRP 2014 -2020
Kupujmo domače
Toti LAS 1 -Horvat
Degustac_prostor
Beljakovine
Trin
Pilotni projekt - male kmetije
Alpjobs
Koruzni oklasek
ADO
BONITA
VLOGA INDUSTRIJSKE KONOPLJE
Gobe
Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk
Produkcija SloVino.com