Vinarska ulica 14 Maribor / Telefon: 02 228 49 00 / Fax: 02 251 94 82 / info@kmetijski-zavod.si
Facebook / Ponedeljek, 05.12.2022 /

Projektno in raziskovalno delo


Projekt Doživetje Projekt COMPOSE Projekt FERTINNOWA Projekt Impuls4Action

Kontaktna oseba:

}}Stanislava Klemenčič Kosi

Tel.: 02 228 49 54, 031/421-591 /  E-pošta: stanka.klemencic@kmetijski-zavod.si

Območje delovanja:

Slovenija, EU, države tretjega sveta

 

Uspešno projektno in raziskovalno delo  je temelj dobrega poslovanja in vključevanja KGSZ-Zavoda Maribor  v mednarodne projektno – raziskovalne tokove. Namen je kakovostno  vzpostavljanje projektnih partnerstev ter  učinkovito projektno načrtovanje in upravljanje projektno - raziskovalnega dela. Z realiziranimi cilji doprinašamo k trajnostnemu razvoju slovenskega kmetijstva in podeželja kot tudi širših regij. Poseben poudarek namenjamo skrbi za okolje, zlasti varovanju naravnih virov.

S projektnim  vodenjem ustvarjamo poslovno okolje, kjer dosegamo ravnotežje med kakovostjo in časovnim izvajanjem projektov ter finančnim okvirji.

 

 

Projekti v izvajanju:

 

Projekt COMPOSE

 

HORIZONE 2020: »FERTINNOWA« - Transfer of INNOvative techniques for sustainable WAter use in FERtigated crops.

Povezava http://www.fertinnowa.com/

Ciljno raziskovalni program  - Konkurenčnost Slovenija 2006 – 2013:

 •   »Obvladovanje bolezni metličavosti jablan, v nasadih sadilnega materiala«;

 • »Tehnologija pridelave hrušk in češenj«.

 

Zaključeni mednarodni in nacionalni projekti (2006 - 2015):

 

 • »GREEN PARTNERSHIPS«, Program evropskega teritorialnega sodelovanja  Mediteran;
 • »SMART LOG CHAIN«, Čezmejno sodelovanje Slovenija – Avstrija;
 • »BIOHEATLOCAL «, Čezmejno sodelovanje Slovenija – Hrvaška;
 • »Trajnostna raba vodnih virov in zagotavljanje konkurenčnosti lokalnega območja Tuzla«, MZZ RS - mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarne pomoči;  
 • »MURMAN«, Čezmejno sodelovanje Slovenija - Avstrija;
 • »SOBIO«, Čezmejno sodelovanje Slovenija - Avstrija;
 • »SOCI Teta Liza«, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja –TOTI LAS;
 • »DOŽIVETJA TRADICIJE«, Čezmejno sodelovanje Slovenija – Madžarska;
 • »ALP  WATER – SCARCE«, Program evropskega teritorialnega sodelovanja  območje Alp;
 • »FOR PLAN«, INTERREG IIIA Slovenija – Madžarska -  Hrvaška;
 • »P.O.T.«, INTERREG IIIA Slovenija – Madžarska -  Hrvaška;

 

Zaključeni ciljno raziskovalni projekti Slovenije (2011-2015):

 • »Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu  danes in jutri – analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrepe«;
 • »Možnosti kmetovanja na vodovarstvenih območjih«;
 • »Novi tehnološki ukrepi za pridelavo sadja  brez uporabe zaščitnih sredstev«;
 • »Razvoj sistema za analizo upravljanja strategij s tveganjem zaradi toče z uporabo atmosferskih modelov –TOČA II«;
 • »Analiza stanja lokalne oskrbe s hrano v Sloveniji: Benchmarking analiza in priporočila«;
 • »Tehnologija pridelave sadja brez ostankov fitofarmacevtskih sredstev«;
 • »Izboljšanje rodovitnosti tal v spremljajočih se podnebnih razmerah in gospodarjenje z dušikom in ogljikom s prezimno ozelenitvijo njiv«.
E-pošta

Želite prejemati občasna e-sporočila kmetijskega-zavoda.si?

}}prijavite se
Anketa

Kje nabavljate kmetijske pridelke za osebne potrebe?

V supermarketih

Na tržnici

Na Eko tržnici

Pri kmetu doma

Pridelam sam

(Rezultati)
Naključna fotografija
120 let Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor
}}podrobno
 JABOLČNO VINO NA JABOLČNI POTI
Dobrote podezelja
KMETIJSKO OKOLJSKA IN PODNEBNA PLAČILA 2015-2020
PRP 2014 -2020
Kupujmo domače
Toti LAS 1 -Horvat
Degustac_prostor
Beljakovine
Trin
Pilotni projekt - male kmetije
Alpjobs
Koruzni oklasek
ADO
BONITA
VLOGA INDUSTRIJSKE KONOPLJE
Gobe
Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk
Produkcija SloVino.com